Budo-Market       05-270 Marki       ul. Piłsudskiego 25       tel. 0-22 771-34-22       e-mail: wagi@budo-market.pl
 
o firmie WD10000 WD10000/E obsługa kontakt
 o  f i r m i e 

Firma powstała w 1993 r. w oparciu o kadrę inżyniersk± z placówek naukowo-badawczych. W bardzo krótkim czasie opracowano główny produkt - wagę dĽwigow± WD10000. Nasza firma, jako pierwsza w Polsce, uzyskała na wagi zawieszane zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar. W kolejnych latach rozszerzono asortyment na mniejsze wagi. Użytkownikami naszych wag s± producenci i dystrybutorzy wyrobów hutniczych, duże zakłady pracy, terminale przeładunkowe.

BUDO-MARKET - Elektroniczne Wagi DĽwigowe
realizacja: kszynka.com 2003 - 2011